About Us

เดินไปสู่อนาคต

นวัตกรรมซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดอย่างมั่นคง มีศักยภาพในการสร้างโอกาสที่ไม่เหมือนใครและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด จากแนวคิดดั้งเดิม เป็นวิสัยทัศน์ หน้าที่ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่รักษาและพัฒนาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยทั่วโลก

About Saraya

Orangutan Bridge over a river in borneo.

ตลอดประวัติศาสตร์ของบริษัท เราได้เห็นเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เราได้เห็นผลกระทบของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของเราต่อสิ่งแวดล้อม มันชัดเจนเกินกว่าจะละเลย มหาสมุทรของเรากำลังได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เราสงสัยว่าทะเลที่เพิ่มขึ้น ปลาที่อพยพ และแผ่นน้ำแข็ง ที่หดตัวจะกลับคืนสู่สภาพที่เราเคยรู้จักมาโดยตลอดได้อย่างไร ในฐานะบริษัท เรามีหน้าที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผ่านนวัตกรรมเพื่ออนาคตของบริษัทและสิ่งแวดล้อม ทุกย่างก้าวของการเดินทางของเราตั้งแต่เริ่มต้นเป็นถนนแห่งนวัตกรรมที่ก้าวหน้าตลอดเวลาตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทของเราก่อตั้งขึ้น

เราต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราในการใช้ทรัพยากรอันมีค่าของโลกอย่างไม่เห็นแก่ตัว ในขณะที่การพัฒนาพลังงานราคาถูกและเข้าถึงได้ ดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัว ธุรกิจและไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนได้กลายเป็นสิ่งที่อยู่ไกลจากความเป็นจริงมากขึ้น เราเป็นหนี้ทุกอย่างกับธรรมชาติ แต่เรายังคงพัฒนาของเสียและปัญหามากขึ้นต่อไป เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนจากปัญหาเหล่านี้ จำเป็นต้องมีความท้าทายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากรูปแบบชีวิตและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันของเรา ไปสู่รูปแบบใหม่ของความยั่งยืน สิ่งนี้จะเป็นการทดสอบธุรกิจอย่างแท้จริง

โชคดีที่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งอำนวยความสะดวกของโลกสมัยใหม่ทั้งหมดมาจากบริษัทและนักคิด ที่จินตนาการถึงโลกที่ดีกว่า การแสดงออกที่แท้จริงของความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ สามารถนำโลกไปสู่เส้นทางสู่ความยั่งยืน และความสามัคคีของคนรุ่นต่อรุ่น

จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องทำงานร่วมกับ NGOs เพื่อให้โลกที่เรารู้จักให้สามารถคงอยู่ต่อไปได้ SARAYA กำลังสร้างความท้าทาย ในการใช้นวัตกรรม แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ในฐานะผู้เล่นหลักในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และการปรับปรุงสุขอนามัยและสุขอนามัยในประเทศต่าง ๆ จากสถานะทางเศรษฐกิจทุกระดับเพื่ออนาคตที่ดีกว่า เราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะผลักดันในส่วนของเราในการสร้างโลกที่ยั่งยืน


Our History

 • 1952 - ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการล้างมือ

  1952

  ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการล้างมือ

  ในช่วงหลังสงคราม ประเทศญี่ปุ่นมีสุขอนามัยที่ไม่ดี
  นำไปสู่โรคอาหารเป็นพิษและโรคบิด Shota Saraya
  ได้ก่อตั้ง SARAYA และพัฒนาสบู่เหลวขจัดเชื้อ
  แบคทีเรียตัวแรกของญี่ปุ่นที่ทำจากน้ำมันมะพร้าว
  แทนสบู่ก้อนในห้องน้ำสาธารณะ

 • 1961 - กำเนิด COLOLO

  1961

  กำเนิด COLOLO

  มลพิษทางอากาศกลายเป็นปัญหาทั่วประเทศญี่ปุ่น
  ในช่วงปี 1960 SARAYA ได้พัฒนาน้ำยากลั้วคอ
  Cololo และเครื่องจ่ายที่กระจายคล้ายน้ำพุ ทำให้เป็น
  หัวข้อข่าวไปพร้อมกับทำให้การกลั้วคอเป็นส่วนหนึ่ง
  ของวัฒนธรรมที่ถูกสุขอนามัยของญี่ปุ่น

 • 1971 - น้ำยา Yashinomi วางจำหน่าย

  1971

  น้ำยา Yashinomi วางจำหน่าย

  น้ำยาทำความสะอาดสำหรับห้องครัวที่ผลิตจาก
  ธรรมชาติและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถูกวาง
  จำหน่ายเพื่อตอบรับต่อความเสียหายของ
  สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ำยาที่มีส่วนผสมของ
  ปิโตรเลียมและก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำในญี่ปุ่น
  Yashinomi ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ม

 • 1979 - แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับมือ

  1979

  แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับมือ

  SARAYA พัฒนาน้ำยาล้างมือ ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับมือที่ทำจากแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์แรกในญี่ปุ่น

 • 1982 - เครื่องจ่ายอัตโนมัติ

  1982

  เครื่องจ่ายอัตโนมัติ

  พัฒนาเครื่องจ่ายระบบเซนเซอร์แบบไม่ต้องสัมผัสเป็นเจ้าแรก

 • 1983 - ถุงเติมเจ้าแรก

  1983

  ถุงเติมเจ้าแรก

  Yashinomi ออกวางจำหน่ายในรูปแบบถุงเติมเป็น
  เจ้าแรกของโลกเพื่อลดขยะ

 • 1995 - ขยายไปสู่อเมริกา

  1995

  ขยายไปสู่อเมริกา

  Best Sanitizers, Inc. และ SARAYA ได้ร่วมทุน
  ร่วมกันเป็นครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น

 • 1996 - LAKANTO สารให้ความหวาน จากธรรมชาติ

  1996

  LAKANTO สารให้ความหวาน จากธรรมชาติ

  พัฒนาและทำตลาดผลิตภัณฑ์ Lakanto
  สารให้ความหวานจากธรรมชาติ 100%

 • 2001 - เริ่มต้นสินค้า ACECIDE

  2001

  เริ่มต้นสินค้า ACECIDE

  พัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อ Acecide Peracetic Acid
  สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์
  และนำกลับมาใช้ใหม่

 • 2003 - ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

  2003

  ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

  เปิดฐานการผลิตในเมืองตงก่วน ประเทศจีน และจัดตั้ง Saraya Korea Co., Ltd. ในโซล

 • 2004 - ขยายธุรกิจเพิ่มเติม

  2004

  ขยายธุรกิจเพิ่มเติม

  SARAYA ได้สร้างโรงงาน Saraya Manufacturing
  (Thailand) บริเวณใกล้กรุงเทพฯ และก่อตั้ง
  บริษัทขายในฮ่องกง ไทย ไต้หวัน เซี่ยงไฮ้ แคนาดา
  และรัสเซีย รวมถึงเปิด Best Sanitizers, Inc.
  โรงงานที่ Kentucky ในสหรัฐอเมริกา

 • 2006 - BCT

  2006

  BCT

  พวกเราได้ช่วยริเริ่มในองค์กร Borneo Conservation Trust ในมาเลเซีย

 • 2007 - เข้าร่วม RSPO

  2007

  เข้าร่วม RSPO

  SARAYA เป็นโรงงานผู้ผลิตญี่ปุ่นรายแรกที่ได้
  เข้าร่วมในการประชุมการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

 • 2008 - รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรอง

  2008

  รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรอง

  ได้รับรางวัล 4th Japan Environmental Business Awards, 3rd Asahi Citizens Award, 2006 Osaka Public Recognition, 10th Environmental Communication Award, 10th Environmental Report Award, Sustainability Report Award ฯลฯ

 • 2009 - ขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย

  2009

  ขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย

  Best Sanitizers, Inc. ขยายโรงงาน Kentucky เพื่อผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Acecide peracetic acid ที่ได้รับการรับรองจาก FDA เช่นเดียวกับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและสบู่ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้ง Saraya Malaysia เพื่อดำเนินธุรกิจในกัวลาลัมเปอร์

 • 2010 - โครงการ UNICEFS WASH A MILLION HANDS

  2010

  โครงการ UNICEFS WASH A MILLION HANDS

  พวกเราได้เข้าร่วมกับ Unicef Japan เริ่มโครงการ
  Wash A Million Hands เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์
  ทำความสะอาดมือให้กับคนในประเทศยูกันดา

 • 2011 - Saraya East Africa

  2011

  Saraya East Africa

  SARAYA เปิดสำนักงานแรกในแอฟริกา ที่เมือง
  กัมปาลา ประเทศยูกันดา และนำผลิตภัณฑ์
  ทำความสะอาดมือของญี่ปุ่นไปใช้ยังโรงพยาบาล
  ต่าง ๆ ในประเทศยูกันดา

 • 2011 - เข้าร่วม ICPIC ในสวิตเซอร์แลนด์

  2011

  เข้าร่วม ICPIC ในสวิตเซอร์แลนด์

  สนับสนุน WHO และโครงการ Clean Care is Safer Care

 • 2012 - ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  2012

  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Shavo Green, Happy Elephant
  และ Cocopalm ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน
  RSPO การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

 • 2012 - Lactoferrin Beauty

  2012

  Lactoferrin Beauty

  Lactoferrin Lab. ได้รับการแนะนำในตลาดญี่ปุ่น
  โดยเป็นสูตรฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวของคุณสวย
  ดั่งเดิม

 • 2012 - Saraya India Private Limited

  2012

  Saraya India Private Limited

  Saraya ขยายไปสู่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

 • 2013 - การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  2013

  การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  เราขยายไปยังเวียดนามด้วยการร่วมทุนในท้องถิ่น
  เพื่อจัดตั้ง Saraya Greentek Co., Ltd. รวมทั้ง
  เริ่มกิจการใหม่ในประเทศกัมพูชา

 • 2014 - Sanilavo

  2014

  Sanilavo

  เปิดตัวผลิตภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำใหม่ "Sanilavo" ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน พร้อมกลิ่นอายของการออกแบบที่ทันสมัย

 • 2014 - ซื้อกิจการ GOODMAID

  2014

  ซื้อกิจการ GOODMAID

  SARAYA ได้หุ้น 100% ใน Goodmaid Group บริษัท
  จำหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและ
  สุขอนามัยของมาเลเซีย

 • 2015 - การขยายตัวของ LAKANTO

  2015

  การขยายตัวของ LAKANTO

  ได้เปิดทำการ Guilin Saraya Biotech ในเมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน เพื่อดำเนินการผลิต Lakanto นอกจากนี้ Saraya USA ยังได้เปิดตลาด Lakanto ในสหรัฐอเมริกาด้วย

 • 2016 - ประเทศใหม่

  2016

  ประเทศใหม่

  สำนักงานใหม่ 2 แห่งเข้าร่วมกลุ่ม SARAYA: Saraya Higiene de Mexico ซึ่งเป็นก้าวแรกของบริษัทในละตินอเมริกา และ Saraya Ukraine

 • 2016 - บทเรียนความยั่งยืน

  2016

  บทเรียนความยั่งยืน

  ประธาน Yusuke Saraya ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มที่สองของเขา เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์เพื่อสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

 • 2017 - France Incorporation

  2017

  France Incorporation

  SARAYA เข้าซื้อหุ้นของ Avenir Detergence SAS ซึ่งเป็นบริษัทขายและผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยของฝรั่งเศส

 • 2017 - การขยายตัวสู่ KENYA

  2017

  การขยายตัวสู่ KENYA

  Saraya Kenya Company Limited เป็นบริษัทที่ 2 ในทวีปแอฟริกา

 • 2018 - ผู้ชนะรางวัล SDGS

  2018

  ผู้ชนะรางวัล SDGS

  SARAYA ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการกระทรวงการต่างประเทศในงาน Japan SDGs Awards ครั้งแรกซึ่งจัดโดยรัฐบาลญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัล Sustainable Palm Oil Best Practice Award 2018 อีกด้วย

 • 2018 - ขยายครอบครัว

  2018

  ขยายครอบครัว

  เรารวมบริษัทในตูนิเซีย อียิปต์ และแคนาดา

 • 2019 - มากไปกว่านั้น...

  2019

  มากไปกว่านั้น...

  โปแลนด์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กลายเป็นประเทศที่มี SARAYA อยู่ด้วย

 • 2020 - โรงงานในแถบ KANTO

  2020

  โรงงานในแถบ KANTO

  เปิดตัวโรงงานแห่งที่ 4 ของ SARAYA ในญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มการผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ

 • 2020 - การยอมรับอย่างยั่งยืน

  2020

  การยอมรับอย่างยั่งยืน

  เราเป็นผู้ชนะ "Biodiversity Report Special Excellence Award" ในงานประกาศรางวัลการสื่อสารสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 23 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 • 2020 - การออกแบบที่ได้รับการยอมรับ

  2020

  การออกแบบที่ได้รับการยอมรับ

  Wash Bon แบรนด์ของเราที่มีเครื่องจ่ายและสบู่
  ล้างมือเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Good Design
  Award ประจำปี 2019 และ ผลิตภัณฑ์ Saraya Hand
  Lab Hand Spray VH คว้ารางวัล Japan
  Promotional Marketing Association Award
  ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ Yashinomi Premium Power
  ได้รับการยอมรับจากงาน "A'Design Award &
  Competition 2019-2020"

Our Offices

Saraya International (Thailand) ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 ที่กรุงเทพฯ และก่อนหน้านี้ได้มีการก่อตั้งโรงงานผลิต Saraya MFG. (Thailand) บริเวณใกล้กรุงเทพฯ ในปีเดียวกัน เพื่อเริ่มขยายธุรกิจของ SARAYA ในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ศารายา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ : 23/21 อาคารสรชัย ชั้น 12 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : +66 2 714 3263-64
E-mail: info_sit@global.saraya.com
Website: www.saraya-thailand.com

Company Headquarter Profile

ชื่อบริษัท: Saraya Co., Ltd.

ประธาน : Yusuke Saraya
ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2-2-8 Yuzato, Higashisumiyoshi-Ku, Osaka 546-0013 Japan
วันที่ก่อตั้ง: 1 เมษายน 1952
ทุนจดทะเบียน: 45 ล้านเยน
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพและสุขอนามัย ให้คำปรึกษาด้านสุขอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์อาหาร
จำนวนพนักงาน: 2,277 คน (ข้อมูล ณ. เดือนตุลาคม 2022)

จำนวนสำนักงาน:
• สำนักงานขายในประเทศ: 46
• โรงงานในประเทศ: 5
• ห้องปฏิบัติการ: 3
• บริษัทย่อยในต่างประเทศ: 32
• โรงงานในต่างประเทศ: 16

บริษัทในเครือ:
• Tokyo Saraya Co., Ltd.
• Smile Sangyo Co., Ltd.
• Kumano Herb Gardens Inc.
• Kansai Saisigen Network Co., Ltd.
• Office Japan Co., Ltd.
• Saraya Environmental Design Co., Ltd.
• Vegeble Kitchen Co., Ltd.
• Iga Co., Ltd.
• Forward Beyond Wellness Co., Ltd.
• ESSENCE Co., Ltd.
• Northern Development Co., Ltd.
• The Links Co., Ltd.
• Tango Foods Co., Ltd.
• Best Fit Co., Ltd.
• CaNCaRaCan Co., Ltd.
• Saraya SBS Co., Ltd.

Front of SARAYA's headquarters building in Osaka, Japan.

© Copyright Saraya.Co.Ltd 2024 All rights reserved.