สุขอนามัยในการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

Saraya Healthcare Hygiene ผสมผสานทุกแง่มุมของมาตรการรับมือการติดเชื้อผ่านสุขอนามัย การนำเครื่องมือทางการแพทย์กลับมาใช้ใหม่ การทำความสะอาดพื้นผิว และการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ SARAYA ได้ตีพิมพ์นิตยสาร หนังสือคู่มือ และโปสเตอร์คู่มือรายไตรมาส นอกจากนี้ เราให้การบริการผ่านการบรรยายและการนำเสนอทางวิชาการ และมีข้อมูลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อด้วยการวิจัยของเราเอง

Hand Hygiene is an important tool in infection prevention. We teach you how to improve it.

สุขอนามัยมือ

แนวทางชั้นนำสองชุดเกี่ยวกับสุขอนามัยของมือที่เป็นมาตรฐานในการดูแลสุขภาพเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุม และป้องกันโรค (CDC) แนวทางเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยวิธีการสุขอนามัยมือที่ถูกต้องและมี หลักการ โดยแนวทางแต่ละข้อเป็นบทสรุปของความรู้ ข้อมูล และความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับสุขอนามัยของมือในสาขาการแพทย์

ข้อบ่งชี้สำหรับสุขอนามัยมือ

หากมือไม่มีสิ่งสกปรกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ขอแนะนำให้ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มือเป็นประจำในสถานพยาบาล แต่หากไม่สะดวกในการฆ่าเชื้อที่มือ หรือมือมีสิ่งสกปรกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ

ประเภทของสุขอนามัยมือ

การฆ่าเชื้อที่มือที่ถูกสุขอนามัยประกอบด้วยการล้างมือและการฆ่าเชื้อที่มือที่ถูกสุขอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเชื้อที่อยู่บนมือชั่วคราว ขณะที่การฆ่าเชื้อที่มือสำหรับการผ่าตัด คือการกำจัดเชื้อที่อยู่บนมือชั่วคราว และลดจำนวนเชื้อที่อยู่บนมือถาวรก่อนการผ่าตัด

การล้างมือ

ทำมือให้เปียกและใช้สบู่ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นผิว ล้างมือด้วยน้ำและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนูแบบใช้ครั้งเดียวที่สะอาด ต้องใช้เวลา 40 ถึง 60 วินาทีในการล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพ

การฆ่าเชื้อที่มือ

รับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือในปริมาณที่เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นผิวของมือ ต้องใช้เวลา 20 ถึง 30 วินาทีในการฆ่าเชื้อที่มืออย่างมีประสิทธิภาพ

My 5 Moments

สามารถใช้แนวคิด 'My 5 Moments' เพื่อช่วงเวลาที่เหมาะสมของสุขอนามัยที่มือ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ My 5 Moments.

5 May

ในแต่ละปี แคมเปญ SAVE LIVES: Clean Your Hands เรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขอนามัยที่มือทั่วโลก SARAYA มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานนี้ทุกปี และเราอยากให้คุณเข้าร่วมกับเรา

Step up your environmental management procedures with SARAYA.

การจัดการสภาพแวดล้อม

พื้นผิวที่สัมผัสบ่อยซึ่งเป็นอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยควรได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอหลังจากมีการสัมผัส เนื่องจากอาจนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคที่ติดเชื้อได้ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสภาพแวดล้อมที่ดูแลผู้ป่วยมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการปนเปื้อนมากที่สุด เช่น ราวเตียงและลูกบิดประตู

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

พื้นผิวในสภาพแวดล้อมได้รับการพิจารณาว่าเป็นพื้นที่ไม่วิกฤต ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องฆ่าเชื้อในระดับสูง ความถี่และความเข้มข้นของการทำความสะอาดจะขึ้นอยู่กับระดับสุขอนามัยของผู้ป่วยและระดับการปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม

พื้นผิวที่สัมผัสบ่อย

แนะนำให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยในสภาพแวดล้อมการดูแลผู้ป่วย เช่น ลูกบิดประตูและราวเตียง ตามความถี่ที่บ่อยกว่าหากเปรียบเทียบกับพื้นผิวอื่นๆ

การใช้น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

เลือกน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น Saracide จาก SARAYA ควรใช้ในปริมาณ การเจือจาง และเวลาสัมผัสตามคำแนะนำของผู้ผลิต เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของน้ำยา

การกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ

ขอแนะนำให้กำหนดนโยบายและขั้นตอนในสถานพยาบาลแต่ละแห่งสำหรับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อเป็นประจำ และกำหนดการทำ ความสะอาดและการฆ่าเชื้อของพื้นผิวสภาพแวดล้อมตามระดับการสัมผัสของผู้ป่วยและระดับความสกปรก

SARAYA provides you the tools for a perfect medical device reprocessing system.

การนำเครื่องมือทางการแพทย์กลับมาใช้ใหม่

การนำเครื่องมือทางการแพทย์กลับมาใช้ใหม่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น ของอุปกรณ์และการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย การทำความสะอาดอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญก่อนการการทำลายเชื้อหรือการทำให้ ปราศจากเชื้อ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ของ SARAYA ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สถานพยาบาลมี ตัวเลือกในการล้างและฆ่าเชื้อที่หลากหลาย เพื่อการนำกลับมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การจำแนกประเภทของเครื่องมือแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกจัดประเภทเป็นอุปกรณ์วิกฤต กึ่งวิกฤต และไม่วิกฤตตามระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ อุปกรณ์นั้นๆ อุปกรณ์ในแต่ละประเภทต้องการวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่ที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาด การทำลายเชื้อ และการ ทำให้ปราศจากเชื้อ

การทำความสะอาด

การทำความสะอาดเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ เช่น เลือดและของเหลวในร่างกายออกจากอุปกรณ์ และโดยทั่วไปจะใช้น้ำกับน้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอนไซม์ เช่น SARAYA Power Quick Series

การทำลายเชื้อ (Disinfection)

การทำลายเชื้อเป็นกระบวนการที่กำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจำนวนมากหรือทั้งหมด ยกเว้นสปอร์ของแบคทีเรียจำนวนมากจากอุปกรณ์ โดยปกติจะมีการใช้ ผลิตภัณฑ์เคมีประเภทของเหลว เช่น Acecide หรือการพาสเจอร์ไรส์แบบเปียกในสถานพยาบาล

การทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization)

การทำให้ปราศจากเชื้อ เป็นกระบวนการที่ทำลายหรือกำจัดจุลินทรีย์ทุกรูปแบบรวมถึงสปอร์ของแบคทีเรีย โดยปกติในสถานพยาบาลจะใช้วิธีการใช้ความร้อนชื้น (Steam under pressure), การใช้ความร้อนแห้ง (Dry heat), การใช้แก๊ส (EtO gas), การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma) และการใช้สารเคมีประเภทของเหลว ในการทำให้ปราศจากเชื้อ

Education and promotion of healthcare hygiene was never more important. Learn with SARAYA how to set up hygiene at your facilities.

การศึกษาและการส่งเสริมสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ

การเปลี่ยนทัศนคติเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ที่นี้เป็นทั้งแหล่งข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยคุณส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสมในสถานประกอบการของคุณได้
แคมเปญ WHO Clean Care is Safer Care

เพื่อลดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายในทางการแพทย์ WHO ได้เปิดตัวโครงการความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วโลกในปี 2004 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งแรกในการแก้ไขพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วโลก WHO ได้เริ่มโครงการ "Clean Care is Safer Care" เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของมือตั้งแต่ปี 2005 ด้วย

สนับสนุนการดำเนินการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยของ WHO (WHO Patient Safety Action)

SARAYA สนับสนุนการดำเนินการของ WHO เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วโลกในฐานะสมาชิกขององค์กรเอกชนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (POPS) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างโครงการความปลอดภัยผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลกและอุตสาหกรรม

HosCom International

เป็นนิตยสารสุขภาพของ SARAYA เอง โดย HosCom จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับ SARAYA

HosCom International 2020 volume 1 HosCom International 2021

2020

2021

เครื่องมือที่มีประโยชน์
ดาวน์โหลดชุดเครื่องมือที่มีประโยชน์ทั้งหมดของเราเพื่อการพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานประกอบการของคุณ

ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา.

© Copyright Saraya.Co.Ltd 2024 All rights reserved.