• Home
  • Saraya International (Thailand) Co., Ltd - Press Release

Saraya International (Thailand) Co., Ltd - Press Release

SARAYA เข้าร่วมสัปดาห์ AMR Awareness 2023

ในทุกปีบริษัท SARAYA จะเข้าร่วมงานสัปดาห์ Antimicrobial Resistance Awareness ของทาง WHO เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2566 และเราก็เข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน! งานสัปดาห์นี้มีไว้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื้อยาของเชื้อโรค...

SmartSan ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อระดับมืออาชีพที่หลากหลายที่สุดในเอเชีย ได้การรับรองคุณภาพ HACCP

SARAYA ได้รับใบอนุญาตระดับภูมิภาคเอเชียจาก HACCP Internationalสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อการพาณิชย์ที่จำหน่ายทั่วโลก Saraya Co., Ltd. มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้รับใบอนุญาตระดับภูมิภาคเอเชียจาก HACCP International...

© Copyright Saraya.Co.Ltd 2023 All rights reserved.