เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

ก่อนที่จะเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการตามรายละเอียดต่อไปนี้และยอมรับ
โดยการเรียกดูเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการแล้ว เว็บไซต์นี้ยังเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกด้วย คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละเว็บไซต์เมื่อคุณเรียกดูไซต์นี้

1

ลิขสิทธิ์

เรามีและถือครองลิขสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม หากลิขสิทธิ์ของข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์นี้มีผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่แล้ว โดยหลักการแล้ว ลิขสิทธิ์นั้นเป็นของผู้ถือลิขสิทธิ์เหล่านั้น ลิขสิทธิ์เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ สนธิสัญญาต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด บันทึก และพิมพ์ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัว แต่ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ (ทำซ้ำ อัพโหลด ตีพิมพ์ ส่งต่อ และอื่นๆ) บนเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ห้ามใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเกินขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เอกสารในข่าวประชาสัมพันธ์สามารถใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแจ้งลิขสิทธิ์

2

ข้อกำหนดงดเว้น

แม้ว่าเราจะโพสต์ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้เรายังไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบหรือความเสียหายต่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคุณจากการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา และเราจะไม่มีส่วนผิดใดๆ สำหรับการยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้

3

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นของเราหรือผู้ถือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตของเรา ห้ามใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม

PAGE TOP
PAGE TOP